Meteen naar de inhoud

Berichten dragersvereniging De Laatste Eer

De berichten met betrekking tot de Dragersvereniging De Laatste Eer.

Oktober 2023,

Beste leden van “De Laatste Eer”,

In 1922 werd de vereniging De Laatste Eer opgericht met als doel de leden van de vereniging op gepaste wijze ten grave te dragen. De vereniging zorgde voor de dragers en voorzag hen van uniforme kleding.

In de afgelopen tijd nam het aantal crematies steeds meer toe en werd het aantal begrafenissen beduidend minder. Hierdoor wordt er steeds minder een beroep gedaan op onze dragersgroep. Bovendien dunt deze groep uit en komen er helaas geen nieuwe dragers meer bij. Ook het aantal leden van de vereniging loopt de laatste jaren terug. Van de 1150 leden zijn er nu nog 740 leden over.

Het 4-koppige bestuur bestaat al jaren uit dezelfde personen. De voorzitter, Co Kolk, heeft de leeftijd bereikt dat hij statutair uit het bestuur moet treden. Penningmeester Jan Klous wil, gezien zijn leeftijd en 30 jaar penningmeesterschap, er ook mee stoppen.

Kortom er moeten nieuwe bestuursleden bij komen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dat niet zal meevallen.

Toch willen wij dit met u bespreken in de ledenvergadering die gehouden wordt op:

Datum:              dinsdag 16 januari 2024 om 20.00 uur
Locatie:             Parochiehuis, Rechtestraat 164A, De Rijp

Als er geen nieuw bestuur gevormd kan worden, willen wij voorstellen om de vereniging De Laatste Eer over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij, die uw belangen kan blijven behartigen.

Wij zijn heel benieuwd naar de mening van onze leden.

U kunt deze uiten tijdens de ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag
16 januari 2024 om 20.00 uur in het Parochiehuis, Rechtestraat 164A, De Rijp,

of via een mail aan: laatsteeer@klousuitvaart.nl

of via de post naar Rechtestraat 118, 1483 BG De Rijp.

Wij hopen u tijdens de ledenvergadering te mogen begroeten.

Mei 2020,

Deze week vallen de kwitanties van de Laatste Eer weer op de (digitale) deurmat.

Vorig jaar heeft de vereniging het verzoek gedaan om uw kwitanties voortaan digitaal toe te sturen.
Bijna een kwart van de leden ontvangt de kwitanties nu digitaal!
Door het terug dringen van het gebruik van papier dragen wij mee aan een beter milieu. Wilt u in het vervolg uw kwitantie per mail ontvangen, dan verzoek ik u om uw e-mailadres door te geven aan: laatsteeer@klousuitvaart.nl.

Wilt u bij het betalen van de kwitanties uw lidmaatschap nummer vermelden. Dit voorkomt verwarring en verkeerde mutaties.

Zijn uw kinderen 18 geworden, bent u verhuisd of zijn er andere wijzigingen? Dan kunt u deze doorgeven middels een mail aan laatsteeer@klousuitvaart.nl of via de post naar Rechtestraat 118, 1483 BG De Rijp.

Februari 2019

Vanaf heden kunnen wij geen gebruik meer maken van onze bodes. Vandaar dat u het betaalverzoek per post ontvangt en wij hiervoor een opslag van € 0,87 voor de postzegel moeten rekenen.

Wilt u in het vervolg het betaalverzoek per mail ontvangen, dan verzoek ik u om uw e-mailadres door te geven aan: laatsteeer@klousuitvaart.nl.

De voordelen hiervan zijn:
U betaald geen kosten voor de postzegels en het is minder belastend voor het milieu.

Wijzigingen/verhuizingen kunt u doorgeven middels een mail aan laatsteeer@klousuitvaart.nl of via de post naar Rechtestraat 118, 1483 BG De Rijp.